Commissie Voedingstuinbouw

Datum: 
19 jun 2014 - 17:15
Locatie: 
Productschap Tuinbouw
 1. Opening
   
 2. Vaststelling notulen en besluitenlijst van de vergadering van 27 februari 2014 (ter vaststelling)
   
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
  a. Ontwikkeling afbouw PT (mondeling)
   
 4. Projectvoorstellen (ter besluitvorming)
  01. 14992 Innovatie makelaar
  02. 15057 Fonds Kleine Toepassingen IV
  03. 15059 Dutch Horticultural Trade Board
  04. 15060 Voortzetting Nationale Technische Werkgroep Global Gap
  05. 15070 Glastuinbouw Waterproof
  06. 15071 Microflora management in de tuinbouw
  07. 15072 Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid Glastuinbouw
  08. 15079 Samenwerking nationaal voedingsdebat en groentecongres
  09. 15082 Equivalentie (bodembalans) voor de open teelten
  10. 15083 Markttoegang China paprika
  11. 15084 Investeren in voedselveiligheidscultuur met incidentpreparatie en –simulatie
  12. 10585 Inspiratiewinkel
  13. 15091 Tomaat Phytophthora
  14. 15092 Innovatie en verduurzaming gewasbescherming
  15. Betere Positionering Nederlands Fruit
  Energie
  16. 15086 Kennismedewerker Aardwarmte
  17. 15087 Groeilicht en warmtebesparing gerbera
  18. 15088 Sturen op compactheid zonder bloeivertraging
  19. 15089 Energiebesparend teeltconcept lelie
  20. 15090 Futagrow33
   
 5. Verordeningen en besluiten
  - Intrekkingsverordening Gemeenschappelijk Secretariaat Vorderingen Landbouwschap 2000
  - Besluit tot Intrekking Besluit Gemeenschappelijke Medebewindsorganisatie 2012

 6. Rondvraag

 7. Sluiting