Commissie Sierteelt & Groen

Datum: 
17 jun 2014 - 14:00
Locatie: 
Productschap Tuinbouw
 1. Opening
   
 2. Vaststelling notulen en besluitenlijst van de vergadering van 25 februari 2014 (ter vaststelling)
   
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
  a. Ontwikkeling afbouw PT (mondeling)
   
 4. Projectaanvragen (ter besluitvorming)
  01. 10492.06 Coördinatie effectief middelenpakket 2016 bloembollen
  02. 12438.05 Duurzame en gezonde bloembollenteelt 2016
  03. 14226 Ketenregister bloembollen 2014 – optimalisatie
  04. 14942 Programma handelspromotie sierteelt 14 15 16
  05. 14971 Versterking programmamanagement Groene Agenda
  06. 15033 Festa dei Nonni additionele aanvraag 2014
  07. 15055 Online Kenniscentrum Intogreen
  08. 15056 Een andere kijk op duurzaam groen
  09. 15057 Fonds kleine toepassingen IV
  10. 15058 Professionaliseren Ketensamenwerking Bloemendetailhandel
  11. 15059 Dutch Horticultural Trade Board
  12. 15061 Toetsontwikkeling PSTVd in Dahlia
  13. 15062 Continuïteit IMVO sectorverslag sierteelt
  14. 15063 Certificering groothandel fase II
  15. 15065 Marktplein Keteninnovatie logistieke middelen
  16. 15066 Samenwerkingsmodel Internationale Sectororganisaties Tuinbouw
  17. 15067 Urban Greeners
  18. 15068 Verduurzamen arbeid
  19. 15069 Handvat Levende Groene Schoolpleinen
  20. 15070 Glastuinbouw Waterproof
  21. 15071 Microflora management in de tuinbouw
  22. 15072 Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid Glastuinbouw
  23. 15073 Verspreidingsroutes SLRSV in lelie
  24. 15074 Spuitvrije zone Boomteelt
  25. 15075 CATT Behandeling stengelaaltjes en trips
  26. 15076 De Groene Stad Promotie
  27. 15078 Marktinformatie boomkwekerijproducten m.b.v. statistiek
  28. 15082 Equivalentie (bodembalans) voor de open teelten
  Energie:
  29. 15086 Kennismedewerker Aardwarmte
  30. 15087 Groeilicht en warmtebesparing gerbera
  31. 15088 Sturen op compactheid zonder bloeivertraging
  32. 15089 Energiebesparend teeltconcept lelie
  33. 15090 Futagrow33
   
 5. Verordeningen en besluiten (bijlagen, ter advisering)
  - Intrekkingsverordening Gemeenschappelijk Secretariaat Vorderingen Landbouwschap 2000
  - Besluit tot intrekking Besluit Gemeenschappelijke Medebewindsorganisatie 2012
   
 6. Rondvraag
   
 7. Sluiting