Bestuur

Datum: 
24 jun 2014 - 15:30
Locatie: 
Productschap Tuinbouw
 1.  Opening
   
 2. Vaststelling notulen en besluitenlijst van de openbare bestuursvergadering van 25 maart 2014

 3. Ingekomen stukken en mededelingen
  - samenstelling dagelijks bestuur/benoeming vice-voorzitter (ter vaststelling)

 4. Vaststelling jaarrekeningen
  a. PT 2013
  b. HIC 2013
  c. SMT 2012

 5. Verordeningen en Besluiten (ter vaststelling)
  - Verordening van diverse productschappen van  juni/juli 2014 tot intrekking van de Verordening Gemeenschappelijk Secretariaat Vorderingen Landbouwschap 2000;
  - Besluit tot intrekking Besluit Gemeenschappelijke Medebewindsorganisatie Productschappen 2012

 6. Goedkeuring urgente projecten vanuit Commissies Sierteelt & Groen en Voedingstuinbouw

 7. Rondvraag

 8. Sluiting